Need Help ?
Call: +977- 015538417

समाचार बिस्तारमा

प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा धारतर्फ कक्षा ९ सञ्चालन

यस जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरुले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा धारतर्फ कक्षा ९ सञ्चालन गर्न चाहेमा हालसम्म स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन नभएका तहका विद्यालयहरुले मिति २०७५ माघ १ गतेको गोरखापत्र वा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेभसाइट हेरी आवश्यक कार्याथ अनुरोध छ ।