Need Help ?
Call: +977- 015538417

जि. शि. अ.

गुणराज पाेखरेल

जिल्लाको शैक्षिक उन्नयनका लागि उत्कृष्ट ढङ्गले कार्यसम्पादन (Performing) र प्रभावकारी सेवा प्रवाह (Delivering) को लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सदैव प्रयासरत रहँदै आएको छ ।शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट सम्पादन हुने काम कार्वाहीलाई पारदर्शी बनाई शैक्षिक तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्दै सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्ने हेतुले जि.शि.का. ललितपुरले यो Website Update  गर्ने कार्य गरिरहेकोले यसलाई अझ उपयोगी एवं प्रभावकारी बनाउन रचनात्मक सुझाब र सल्लाहको अपेक्षा गर्दछु ।

धन्यबाद ।

गुणराज पाेखरेल - 9841531020
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख