Need Help ?
Call: +977- 015538417

अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७६-१२ -०

मिति २०७६÷१२÷०९

 

श्री सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु

ललितपुर ।

 

 

अत्यन्त जरुरी सुचना

 

प्रस्तुत विषयमा हाल कोरोना भाइरसको प्रकोप बढीरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सबैखाले परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, विद्यार्थी भर्ना एवम् कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाएकोमा कतिपय विद्यालयहरुले अझै उपरोक्त कार्यहरु गरिरहेको भन्ने बुझिन आएकोले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अर्को निर्णय नगरुञ्जेल सम्म उक्त कार्यहरु स्थगित गर्नुहुन यसै सुचना मार्फत जानकारी गराइएको छ ।

 

 

 

   -योगेन्द्रप्रसाद बराल)

    इकाइ प्रमुख (उपसचिव)